Løsninger

Vi tilbyder færdige løsninger inden for flere områder, alle baseret på en solid erfaringsbase. Det er databaser udviklet i MS Access som frontend og evt. SQL som backend, alle indeholder elementer vi ved vil optimere Jeres specifikke arbejdsgang og spare tid i de enkelte funktioner.

Nyhedsmails

Med vores nyhedsmail løsning forenkles Jeres arbejde med at flette og udsende mails til en lang kundeliste. Derudover kan man sætte op en kø af mails som skal sendes ud så at man kan lave alle mails på en og samme gang selvom at de ikke skal sendes med det samme.

se mere

CRM kontaktstyring

CRM kan bruges som en udvidelse af vores Callcenter løsning, da man med vores CRM kontaktstyring løsning kan samle alle kontaktoplysninger i en og samme brugervenlige database, dog mere uddybet. Derudover får man også en påmindelse når vigtige datoer nærmer sig.

se mere

Workflow forbedring

Løsninger der er enkle og udformet til netop en funktion der kan sikre ensartethed og forbedret workflow for især; rutinearbejde. ROI, return on investment: Der er flere som tilbyder meget forenklede "tidsstudier" og hævder at; sparer man 20 min pr. dag per medarbejder så sparer en investering sig hjem på kun 3-6 måneder. Omend det naturligvis er korrekt at man faktisk vil spare tid om der er enklere rutiner, dog kan vi ikke altid konvertere ledig tid til penge eller præcist fastslå hvor meget tid der vil sparer i hvert tilfælde vi bruger, der er mange tidsrøvere og faktorer der spiller ind.

Bemærk: Flere af disse vil vi tilbyde i en design-låst gratisversion ved henvendelse.

Callcenter løsning

Med vores Callcenter løsning øges produktivitet af Jeres In- og Outbound calls, og på denne måde forbedres kundetilfredsheden. Det kan også lade sig gøre at interface med CTI.

se mere

Tidsregistrering

Med vores tidsregistrerings løsning kan I lave udførelige tidsrapporter, præsis timeafregning, samt analysere hvor meget tid man bruger på hvad og hvor der skal gøres ændringer for at forbedre produktiviteten.

se mere

Business lntelligence

Business intelligence løsninger udfærdiges efter behov og per specifikation, vi kan udtrække og præsentere KPI's på flere forskellige metoder. Vi har lavet integration til forsk displaysystemer for at vise nøgletal/ KPI's direkte i produktion/sevicecentre/callcentre eller sendt per mail/ sms i intervaller.

se mere

Interesseret?

Fortæl os om dit projekt eller spørg om alt hvad du vil !

send forespørgsel