Tidsregistrering

Med en tidsregistrerings løsning registreres tiden som dine medarbejdere bruger på de forskellige projekter og opgaver som de har fået ansvar for.

Denne information bruges til at lave detaljerede tidsregistrerings rapporter, som er vigtige for at analyserer mulige forbedringer af blandt andet workflow.

En tidsregistrerings løsning gavner på mange måder, her medregnet at det forbedrer effektiviteten af medarbejdere såvel som deres produktivitet.

Præsis timeudregning

Desuden udvikler og effektiviserer løsningen dag-til-dag operationer og man kan også lave en faktura som har præsis timeudregning for arbejdet udført, hvilket fremmer kundetilfredsheden.

Derudover viser en tidsregistrerings rapport tydeligt hvilke områder som tager længere tid end forudset og hvilke kompetencer de individuelle medarbejdere behøver at videreudvikle for at øge deres produktivitet.

Kontakt os gerne for mere information.