Hvad er Scrum?

Scrum er en agile udviklingsmetode skabt i starten af 1990'erne, med meget fokus på projektledelse.

Scrum tager udgangspunkt i, at udvikling af software kan være en kompliceret og uforudsigelig proces, og er derfor snarere en form for kontrolleret black box frem for en teoretisk proces. Dette er en af de største forskelle mellem Scrum og vandfalds- og spiralmetoderne, som anser udviklingsprocessen som en fuldt ud beskrevet proces. De største problemer med disse ældre, formelle metoder er:
Man kender ikke alle krav i begyndelsen af en proces.
Krav kan ændre sig i løbet af processen.

Processen bliver uforudsigelig når der bruges nye værktøjer og teknologier.
I Scrum er udviklingsprocessen modsat vandfalds- og spiralmetoderne ikke en lineær proces. I langt de fleste tilfælde består disse lineære processer af følgende fire aktiviteter: Analyse, Design, Implementation og Test. Scrum derimod fastsætter ikke nogen retningslinjer for i hvilken rækkefølge aktiviteterne skal implementeres. Et projekt kan derfor starte med en hvilken som helst aktivitet, og skifte til en anden aktivitet på ethvert tidspunkt. Dette øger projektets fleksibilitet og produktivitet. Andre punkter der kendetegner Scrum er:

  • Fleksible tidsplaner
  • Fleksible deadlines
  • Små udviklingshold
  • Hyppige reviews
  • Objektorientering
  • Samarbejde mellem udviklingshold